โรงพิมพ์ เมริท พริ้นติ้ง จำกัด 

ด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจ จากประสบการณ์ความรู้ทางด้าน งานสิ่งพิมพ์ ที่ได้สั่งสมมายาวนานกว่า 20 ปี โรงพิมพ์ เมริท พริ้นติ้ง  จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ และรับใช้ผู้มีอุปการะคุณ โดยมีความมุ่งเน้นที่จะให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคคลากรที่ชำนาญการ ในการ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ 

โดยทีมงานขาย ตลอดจนทีมลูกค้าสัมพันธ์ ที่คอยอำนวย ความสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจของผุ้มีอุปการะคุณให้ได้มากที่สุด นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โรงพิมพ์ เมริท พริ้นติ้ง จำกัด  ไม่เคยหยุดยั้ง ในการที่จะพัฒนาองค์กรภายใน ปรับปรุง และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความประทับใจ และบริการที่เป็นเลิศ 

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ โรงพิมพ์ เมริท พริ้นติ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ ที่ทันสมัยและมีศักยภาพแห่งหนึ่งของวงการสิ่งพิมพ์ และจากการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ โรงพิมพ์ เมริท พริ้นติ้ง  จำกัด พร้อมที่จะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ ทุกบริการ กลับคืนสู่ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ให้สมกับปณิธานที่ว่า

Merit Print  งานพิมพ์ที่มีคุณค่า Impressive  สร้างความประทับใจ Delivery  นำส่งตรงเวลา Economy ในราคายุติธรรม

 

COMPANY

GET IN TOUCH

Like us on facebook


Blog counter